Pazar, Kasım 26, 2006

ÖĞRETMENİN ARTAN SORUMLULUĞU

Küreselleşme diye adlandırdığımız süreç, hızlı bir değişimi de beraberinde getiriyor. Bu değişim sürecinde, bizlerin de yıllardır bilgi depolamaya ve ezbere dayandığı için eleştirdiğimiz eğitim anlayışımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Değerlerini, kültürünü koruyabilmiş çağdaş bir toplum olabilmemiz biraz da buna bağlı.
Ancak öğretimin her kademesinde, ders işlenişinden modern ders araç gereçlerinin eksikliğine; sınav sistemin-den meslek edinmeye kadar yaşadığımız birçok sorun, bizleri de çağdaş bir eğitime yabancılaştırıyor. Ne var ki, Atatürk'ün de belirttiği gibi Cumhuriyet'i ilmen, fikren, bedenen koruyacak kuvvetli ve yüksek karakterli nesiller yetiştirmek öğretmenlerin becerisi ve fedakarlığı ile ola-caktır.
Bizler yıllarca farkında olarak veya olmayarak öğrencilerimizi bilgilendirmek adına onların kafalarında sağlam duvarlar ördük. Onlara yaşamda tek bir doğrunun olduğunu kabul ettirmeye çalıştık. Oysa ilk yıllarından başlayarak çocuklarımıza çeşitli doğruların olduğunu ve yaşamın bütününü bunların oluşturduğunu anlamalarını sağlayacak bir eğitim modeli sunabilmeliyiz. Onların aramalarına, sormalarına, sorgulamalarına düşünmelerine fırsat verebilirsek, bulmalarına da fırsat vermiş oluruz. Müthiş bir hızla işlenip aktarılabilen bilgiye nasıl ulaşacaklarını öğretebilir ve bilgiyi yaşama dönüştürme-lerini sağlayabilirsek öğrencilerimize balık tutmayı öğret-miş olacağız. Bilginin, okumanın, düşünmenin önemini kavramış, bunları teknolojiyle birleştirmeyi başarabilmiş birey, mutlaka yaşadığı çağın bilincinde bir insan olacaktır.
Öğrenmeye hevesli, okuyan, okuduklarını özümseyen bireyler bizlerin iyi birer model olmamıza bağlı. Tek tek parçalan değil bütünü görebilen, olayları bir sebep sonuç ilişkisi içinde değerlendirebilen birey değişen dünyayı da daha iyi anlayacak; ulusal değerlerimize, kültürümüze ve Cumhuriyetçimize sahip çıkacaktır.

Figen Dinçer
Edebiyat Öğretmeni

1 Yorum:

Blogger chaim said...

yazınızı beğendim ama biraz kendi düşün ce ve görüşlerinizi daha iyi yansıtsaydınız 100 üzerinden 5 alırdınız notum 85

15:42  

Yorum Gönder

<< Ana Sayfa